prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Produžni mort

Mort pripravljen od cementa, vapna, pijeska i vode. Cement daje mortu čvrstoću, a vapno obradljivost, mazivost, prionljivost na podlogu i produženo vrijeme vezivanja. Uobičajeni omjeri miješanja su cement : vapno : pijesak = 1:2:6 ili 1:3:9. Takvi se mortovi upotrebljavaju za zidanje i za žbukanje.

0.007215