prijava / registracija

BMI Adriatic BH d.o.o

Adresa
71000, Sarajevo, Skenderija 5/ III

https://ba.bmigroup.com/
Facebook
Telefon
+387 33 266 340
Telefax
+387 33 213 211

Kompletno rješenje za krov

Osnovana 1966. godine u Donjoj Austriji pod imenom „Bramac Dachsteinwerke GmbH“, danas je firma Bramac internacionalni koncern sa 12 poslovnih jedinica u 12 zemalja te se u mnogim zemljama centralne, centralno- istočne i sjevero - istočne Evrope smatra jednim od mjerodavnih i inovativnih proizvođača crijepa i krovne opreme. 

2011. godine Braas Monier Building Group preuzima 50% udjela od Wienerberger AG i postaje 100% vlasnik Bramac-a.

Kćerke firme Bramac-a nalaze se u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini (od 1999.godine) te od 2008. godine i u Albaniji i Makedoniji. Zahvaljujući internacionalnim kontaktima i svjetskom know- how (Braas Monier Building Group) Bramac osigurava stalnu optimizaciju svojih proizvoda.

 

Bramac i zaštita okoliša

Svijest o okolišu

Uprkos dugogodišnjoj raspravi o "zaštiti okoliša", opterećenje zraka, tla i voda štetnim tvarima i dalje nesmetano se povećava... nasuprot tome, Bramac ne govori, već djeluje. A postoje mnogi primjeri aktivnog djelovanja u zaštiti okoliša:

U logistici

  • Bramac-ov koncept odlaganja otpada predviđa i prebacivanje transporta cementa s ceste na željezničke tračnice.
  • Bramac je od prvog trenutka nosilac licence ARA,  pa je tako od početka osigurao ekološko zbrinjavanje i reciklažu štedljivo korištenog materijala za pakovanje.

U komunikaciji

  • Od prije 15 godina u Bramac-u djeluje „radna grupa okoliš“, koja provjerava sve projekte firme na njihovu ekološku prihvatljivost.
  • Svi uposleni redovno se informišu o najnovijim aktivnostima zaštite okoliša te stručno školuju, a funkcije odgovornih osoba za okoliš i zbrinjavanje otpada popunjene su kvalificiranim osobama.

U proizvodnji

  • U proizvodnji crjepova koriste se isključivo sirovine visoke kvalitete – pijesak, vapno i glinica, pečeni u portland cement, kao i voda.
  • Potrebna energija i emisije u proizvodnji znatno su manji nego kod drugih pokrovnih materijala: betonski crjepovi velikog formata prema studiji austrijskog Instituta za građevinsku biologiju i ekologiju postižu posebno niske vrijednosti u pogledu korištenja neobnovljivih izvora energije, pojačanja stakleničkog efekta te stvaranja "kiselih kiša".
  • Vlastita postrojenja za recikliranje otpadnih voda u svim tvornicama garantuju skoro 100%-tno ponovno korištenje vode.
  • Otpad u proizvodnji koji se odlaže na vlastitim deponijima, smanjio se za 50% u odnosu na 1990. godinu.

 

 

Foto Galerija

0.013819