prijava / registracija

DSC d.o.o.

Adresa
71000, Sarajevo, Ante Fijamenga br.14b

http://www.dsc-sa.com/bs/index.php
Facebook
Telefon
+387 33 651 117
Telefax
+387 33 713 160

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine, sa osnovnom djelatnošću kontinuiranog nadzora instaliranih alarmnih sistema i njihovog servisiranja po načelu 24 sata dnevno svih 365 dana u godini, kao i interventnog izlaska na lokalitet štićenog prostora promptno po prijemu alarmnog signala provale, prepada, požara i/ili detekcije zemnog gasa. 

Sve vidove opremanja objekata sistemima tehničke zaštite (video nadzor, protuprovala, vatrodojava, detekcija plina, videofonija/interfonija, kontrola pristupa itd.) od samog početka poslovanja agencije do danas, uz vlastiti kadar na polju projektovanja i ugradnje sistema, vršili su stručno osposobljeni timovi naše partnerske firme „GROUP E&C“ d.o.o. Sarajevo i drugih kooperanata, dok su poslovi fizičke zaštite i transporta vrijednosti obavljani u saradnji sa vodećim BH agencijama za fizičku zaštitu. Osim toga, u dosadašnjem periodu poslovanja stekli smo ogromna iskustva u oblasti održavanja sistema tehničke zaštite, a jedna smo od rijetkih agencija za zaštitu ljudi i imovine koje su ovlaštene i za ispitivanje sistema za dojavu požara odnosno automatsku detekciju dima, uz izdavanje validnog atesta o ispravnosti instaliranog sistema vatrodojave.

Dojavno-operativni centar „DSC“ d.o.o. Sarajevo, kao vitalni segment naše osnovne djelatnosti, sa radnim vremenom od 00 do 24 h, u međuvremenu je sistematski moderniziran do nivoa ekipiranosti najsavremenijim prijemnim i drugim pratećim uređajima koji se za našu djelatnost uopće proizvode i nude na svjetskom tržištu. Do sredine 2009. godine na naš centar je priključeno blizu 1.000 instaliranih sistema tehničke zaštite. U tom smislu, kada je riječ o razmjerama usluga samog nadzornog centra, najrelevantnija smo zaštitarska agencija u sarajevskom kantonu, a posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa nizom agencija za fizičku zaštitu, te policijskim upravama MUP-a F BiH i RS, veoma cijenjeni i prisutni i na području cijele Bosne i Hercegovine. 

Obzirom na neprekinuti uzlazni trend razvoja i poslovanja agencije od osnivanja do danas, kao i kontinuirano praćenje najnovijih trendova u vodećim svjetskim industrijama tehničke zaštite, u mogućnosti smo da našim sadašnjim i budućim korisnicima osiguramo sveobuhvatnu zaštitu njihovih materijalnih i drugih vrijednosti.

Djelatnost „DSC“ d.o.o. Sarajevo dijelimo u četiri osnovne skupine usluga:

  • Projektovanje sistema tehničke zaštite
  • Ugradnja sistema tehničke zaštite
  • 24-satni nadzor – centralni monitoring
  • Servis i održavanje sistema


Optimalnim izborom i objedinjavanjem različitih vrsta usluga zaštite, ali i individualnim pristupom svakom klijentu, te orijentiranjem na maksimalni kvalitet i odgovarajuće zadovoljstvo kupaca i korisnika naših usluga, u stanju smo odgovoriti na svaku Vašu potrebu za osiguranjem osoba ili imovine, te Vas na najbolji način zaštititi od crnih statistika o svakodnevnom porastu kriminalnih aktivnosti na ovom prostoru.

BRUTALNO NARUŠENA PRIVATNOST I OTUĐENA IMOVINA, ALI I TRAJNA SPOZNAJA DA VAM JE NEKO PRETURAO PO LIČNIM STVARIMA I SLOBODNO HODAO PO VAŠEM DOMU, NIKADA SE NE MOGU NADOKNADITI I ZABORAVITI.

Od koristi je da ovo u svakom trenutku imate na umu, te da adekvatnom tehničkom zaštitom osnažite vlastiti integritet i povećate sigurnost svoje imovine. Iz naprijed navedenih razloga, a za ostvarenje tog cilja, nudimo Vam kvalitetne sisteme protuprovale i protuprepada, video nadzora, kontrole pristupa i evidencije prisustva, vatrodojave i detekcije plina, kao i 24-satni centralni daljinski nadzor, te redovno održavanje i druge servisne intervencije prema potrebi.

0.016789