prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Armirani beton

Gradivo nastalo sprezanjem betona i čeličnih šipki. U nosivnim građevnim elementima čelične se šipke raspoređuju tako da preuzimaju uglavnom vlačna i smična naprezanja, a beton preuzima uglavnom tlačna naprezanja. Upotrebljava se za nosive betonske elemente opterećene savijanjem ( ploče, grede, stubovi, zidovi, temelji ).

0.009715