prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Asfalterski radovi

Asfalterski radovi obuhvaćaju izvedbu tanjih plošnih građevinskih konstrukcija od raznih vrsta asfaltnih masa (asfaltnih mješavina) kod kojih se kao vezivo kamenog agregata koriste viskomolekularna organska ugljikovodična (hidro-karbonatna) veziva koja imaju dobru adhezijsku prionjljivost na kamene materijale. Ta su veziva također hidrofobna tj. odbijaju vodu, zatim su plastična te zbog svega toga otporna na djelovanje atmosferilija i raznih agresivnih kemikalija.

0.006493