prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Brtvljenje

Postizanje nepropusnosti pri zatvaranju spoja između dvaju dijelova ili elemenata neke građevinske konstrukcije, uređaja, dijelova instalacija ili priključaka kakvih uređaja na konstrukciju ili konstruktivne elemente građevina. Brtve se zidovi u zgradama kako bi se spriječilo prodiranje vlage, vode, raznih drugih tekućina, zraka ili plinova. Dilatacijske reške kod podova i betonskih kolnika također se brtve.

0.012101