prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Etaža

Horizontalni dio zgrade koji obuhvaća prostor između dvije uzastopne nosive podne konstrukcije. Naziv je preuzet iz francuskog jezika (etage) što znači sprat. Najčešće se rabi u praksi da bi se zajedničkim izrazom označile razine horizontalnih dijelova zgrade jer u bosanskom jeziku nema zajedničkog naziva za sprat, prizemlje, podrum i dr.

0.798601