prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Generalni urbanistički plan - GUP

Generalni urbanistički plan, poznatiji kao GUP, plan je koji određuje uvjete gradnje u većini gradova. GUP određuje na kojim je površinama moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te određuje veličinu građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

0.011158