prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Građevinska knjiga

Služi izvođaču za obračun izvršenih radova. Nije obvezna po zakonu. Vodi se u jednom primjerku. Ovjeravaju je voditelj građenja i nadzorni inženjer. Sadrži količine izvršenih pregledanih radova prema stavkame iz ugovornog troškovnika, jedinice mjere, jedinice cijene, obračunske nacrte.

0.019864