prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Građevinska veziva

Vezivni materijali izuzetno su bitni u svim procesima gradnje, a najvažniji su cement i vapno.

Primarne su sirovine koje se koriste u proizvodnji cementa vapnenac/kreda, lapor i glina/škriljac. Navedeni materijali sadrže esencijalne okside kalcij karbonata, silicija, aluminija i željeza koji pri pečenju proizvode cementni klinker, a on uglavnom sadržava silikate kalcija, aluminate i ferite.

 

Cement se izrađuje od cementnog klinkera, miješanog dodatka, kombinacije prirodnog pucolana i zgure iz visoke peći te regulatora vezivanja. Cement se koristi za dobivanje mortova, žbuka i betona, miješajući se u određenim omjerima s pijeskom, tucanikom i vodom.

 

Vapno, odnosno kreč ili klak, dobiva se iz kamena vapnenca pečenjem u cilindričnim rotacijskim pećima pri temperaturi oko 1000-1200ºC. U građevinarstvu se primjenjuju tri vrste vapna: živo, gašeno i hidratizirano vapno.

Živo vapno nastaje nakon pečenja vapnenca u obliku grumena ili samljeven u obliku praha prljavobijele boje.

Potpunim gašenjem živog vapna dobiva se gašeno vapno.

Gašenjem živog vapna s vrlo malo vode dobiva se hidratizirano vapno.

Osim cementa i vapna također postoje i razna sintetička veziva koja se primjenjuju za specijalne svrhe, ali u puno manjoj mjeri.

0.035225