prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Iskolčenje građevine

je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne čestice

0.019269