prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Katastar zemljišta

Katastarska izmjera je postupak prikupljanja i obrade podataka o položaju, obliku, površini, načinu upotrebe, te nositeljima prava na česticama zemljišta; položaju, obliku, načinu upotrebe te nositeljima prava na zgradama i drugim građevinama; položaju u zgradi, površini te nositeljima prava na dijelovima zgrada; područjima posebnih pravnih odnosa na zemljištu.

0.011942