prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Katastarski plan

Katastarski plan je skup grafičkih prikaza s podacima o položaju, obliku, načinu korištenja i namjeni katastarskih čestica.

0.011397