prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Ključ u ruke

Ugovor kojim se izvođač obvezuje izvršiti sve radove potrebne za izgradnju do stavljanja u upotrebu cjelovite građevine, sve u okviru ugovorene cijene. Kod takvog ugovora cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje se utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

0.010084