prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Kota

Visinski razmak tačke od neke vodoravne ravnine. Ako je visina tačke određena u odnosu na srednju razinu mora, onda je to apsolutna kota ili nadmorska visina. Relativna je ona kota koja je mjerena od neke odabrane ravnine. Takvim se kotama u visokogradnji označavaju visine pojedinih etaža, a kao nulta kota može se uzeti kota terena, kota poda prizemlja ili nešto treće.

0.015248