prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Lokacijski uvjeti

To su uvjeti određeni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja a uskladu s prostornim planovima. Oni određuju do koje visine se može graditi, kako je smještena građevina u prostoru, itd. Lokacijski uvjeti utvrđeni na taj način ne mogu se mijenjati.

0.018995