prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Most

Most je građevina napravljena radi prelaženja prirodnih i umjetnih prepreka. Svrha mosta je omogućiti prolaz ljudima i vozilima. Prvi mostovi su bili drveni i kameni, a sada su građeni od različitih materijala, kao što su: čelik, željezo (više ne), beton, armirani-beton, prednapregnuti beton. I dalje se mostovi grade od tradicionalnih materijala kao što su drvo i kamen. Građenje mostova teklo je stoljećima svojim polaganom razvjem, pretežito na osnovi iskustva s već izvedenih objekata. U početku, zadaci graditeljstva su bili ograničeni na pješačke prijelaze i manje mostove. Pojava željeznice i razvoj cestovnog prometa uvjetovali su izgradnju mostova velikih otvora i duljina, koji su trebali biti brzo sagrađeni. Projektiranje mostova složen je građevinsko-tehnički zadatak, koji treba zadovoliti mnoge zahtjeve, a ne samo tehničko rješenje njegove nosive konstrukcije.

0.870632