prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Parcelacija zemljišta

Promjene glede položaja, oblika, oznaka (broja), načina uporabe i površina katastarskih čestica, a provodi se u odgovarajućim dijelovima katastarskog operata na temelju parcelacijskog elaborata, a na zahtjev stranke kako bi se oblikovala građevinska parcela

 
0.011085