prijava / registracija

Pojmovnik

Poštovani posjetioci u ovoj rubrici možete pronaći često korištene pojmove ugrađevini. Pored same definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni. Pojmove koji Vas interesuju možete pronaći po abecednom redu ili putem tražilice.

Shema gradilišta

Shema gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih sadržaja na gradilištu u M 1:200 (kod linijskih objekata M 1:500 ili 1:1000 s dodatnim prikazom situacije privremenih objekata u M 1:200). Prostor mora biti organiziran ekonomično i sigurno.Treba se voditi računa o povezivanju radnih mjesta s istim tehnološkim procesima i transportnim uvjetima.

0.009315