prijava / registracija

Pukotine na fasadi i kako ih sanirati?

objavljeno: 25. Jul. 2017. | kategorija: Eksterijer

Pukotine na fasadi su nažalost česta i neugodna pojava. Ne samo da imaju ružan estetski faktor, još gora činjenica jest da oslabljuju Vaše zidove, kroz pukotine može ući npr. voda i oslabiti čvrstoću konstrukcije.

Pukotine možete efikasno sanirati pomoću proizvoda iz  RÖFIX asortimana prikladnog za ovu vrstu problema. 

UZROK NASTANKA PUKOTINE

Prilikom pojave pukotine na fasadi mora se utvrditi točan uzrok nastanka.

Pritom u obzir treba uzeti širinu, izgled i vrijeme nastanka pukotina. Uzroci nastajanja pukotina mogu se pronaći ili u nepravilnoj izvedbi ili su uvjetovani vanjskim mehaničkim i higrotermičkim utjecajima.

Važno je utvrditi, da li zapravo pukotine predstavljaju manjkavosti i da li je uopće potreban popravak.

PUKOTINE NA FASADI USLOVLJENE MALTEROM

Uzrok njihovog nastajanja treba tražiti u izvođenju maltera ili (ne)prikladnosti maltera.

Pukotine uslijed spuštanja

To su većinom 10 do 20 cm duge horizontalne pukotine. Širine pukotina mogu biti do 3 mm. Praznine se mogu pojaviti u području donjeg završetka pukotine.

One nastaju nakon predebelog nanosa maltera u jednom sloju, u slučaju loše prionjivosti na slabo upojnoj ili mokroj podlozi, u slučaju preduge obrade površine maltera ili nanošenja maltera rjeđe konzistencije.

Pukotine uslijed spuštanja saniraju se ukoliko iza njih postoji šupljina. Šupljine se moraju odstraniti, pukotine izdubiti kako bi se proširile, a praznine zapuniti novim malterom, npr. RÖFIX Renoplus®.

Pukotine uslijed skupljanja

Ove pukotine nastaju uslijed skupljanja u temeljnom malteru s razmakom čvorova od oko 20 cm i širinom pukotina do 0,5 mm. Ove pukotine jako rijetko idu do temeljnog maltera.

Većinom nastaju 1 do 2 sata nakon nanošenja maltera zbog prebrzog isušivanja. Rizik od stvaranja pukotina izbjegava se prikladnom, naknadnom njegom maltera.

Kod čistih krečnih maltera treba računati na pojavu ovih pukotina. Ukoliko pukotine ne dolaze do podloge, tada ne utjiču negativno na  malter. Nakon nanošenja završnog dekorativnog maltera, pukotine uslijed skupljanja se više ne javljaju.

Pukotine uslijed puzanja

Pukotine uslijed puzanja većinom imaju mrežastu strukturu ili strukturu slova “y” i rijetko su šire od 0,1 do 0,2 mm. One idu do podloge te se javljaju mjesecima, a u pojedinačnim slučajevima čak i godinama nakon malterisanja.

Uzrok im se može pronaći u nepovoljnim uvjetima isušivanja, nedovoljnoj prionjivosti maltera na podlogu, neprikladnom malteru ili nepoštivanju vremena sušenja.

Ove pukotine u unutrašnjim prostorima predstavljanju samo estetski nedostatak. Na fasadi mogu dovesti do posljedičnih šteta. Pukotine uslijed puzanja > 0,05 mm, na fasadnim dijelovima pod jakim klimatskim utjecajima, treba sanirati.

Za to je prikladno nanošenje novog završnog maltera ili premaza armiranog vlaknima, npr. RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO.

Kapilarne pukotine

Kapilarne pukotine su kratke, 0,05 do 0,1 mm široke pukotine nastale uslijed zaglađivanja, a javljaju se samo na površini.

Takve pukotine nastaju uslijed zaglađivanja npr. pri ugradnji mineralnih završnih dekorativnih maltera, kada se malter predugo obrađuje (previše veziva na površini).

Pukotine uslijed zaglađivanja su doduše neestetske, ali u većini slučajeva ne predstavljaju nedostatak. Takve pukotine su često vidljive tek kada dio građevine ovlaži.

PUKOTINE USLOVLJENE PODLOGOM

Pukotine uvjetovane podlogom su pukotine koje se javljaju u podlozi maltera. Javljaju se zbog promjene volumena, bubrenja, promjene dimenzije uslijed topline, korištenja različitih građevinskih materijala s različitim fizikalnim svojstvima kao što su deformiranja uslijed puzanja, toplinska provodljivost ili upojnost.

Rascjepne pukotine

Rascjepne pukotine su pukotine koje počinju kod pravokutnih otvora u zidu i većinom imaju dijagonalni oblik. One nastaju uslijed naprezanja koja dolaze od deformiranja podloge.

U slučaju prebrzog isušivanja maltera rascjepna pukotina može biti i pukotina uslijed puzanja. Rascjepne pukotine treba sanirati pomoću Trake za premoštavanje pukotina.

Pukotine iz fuga podloge

Pukotine iz fuga podloge pokazuju pravilnu sliku pukotina koje slijede fuge iz podloge. Širina im je između 0,05 i 0,15 mm. Njihov uzrok može biti u podlozi kao i u načinu ugradnje maltera.

Takve se pukotine javljuju prilikom malterisanja visokoizolacionih zidnih elemenata. Fasade s pukotinama iz fuga < 0,2 mm se mogu dodatno obraditi nanošenjem armaturnog sloja, koji se sastoji od RÖFIX Renostar®-a/RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje.

KONSTRUKCIJSKI USLOVLJENE PUKOTINE

Konstrukciono uvjetovane pukotine nemaju nikakve veze s nanošenjem maltera. Majstor ne može isključiti rizik nastanka ovih pukotina niti ih spriječiti preventivnim djelovanjem.

Pukotine koje dolaze iz konstrukcije uzrokovane su promjenama volumena nosive konstrukcije (slijeganje, progib, savijanje, puzanje i skupljanje). One nastaju zbog gibanja u podlozi nakon malterisanja.

Prije definiranja mjera popravka, uvijek se mora ispitati i razjasniti, je li riječ o jednokratnoj deformaciji (stabilna pukotina) ili onima koje još traju ili se javljaju periodično (dinamička pukotina).

Preporučuje se savjetovanje s građevinskim inženjerom. Za popravak konstrukcijski/statički uvjetovanih pukotina se uz RÖFIX Traku za premoštavanje pukotina, koriste i sistemi sa spiralnim sidrom, injektiranje u zid ili termo izolacija.

PROIZVODI ZA SANIRANJE PUKOTINA NA FASADI

Predlažemo Vam nekoliko proizvoda iz RÖFIX asortimana proizvoda s kojima možete efikasno saniranirati pukotine na Vašoj fasadi:

■ RÖFIX Traka za saniranje
■ RÖFIX Stucanet Nosač maltera
■ RÖFIX Renostar®
■ RÖFIX Renoplus®
■ RÖFIX Predpremaz Premium
■ RÖFIX PP 201 SILICA LF (opcija)
■ RÖFIX PP 301 HYDRO LF (opcija)
■ RÖFIX PP 401 SILICO LF (opcija)
■ RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter
■ RÖFIX Silikatni strukturni završni malter
 RÖFIX SiSi-Malter® Silikonskosilikatni strukturni završni dekorativni malter
■ RÖFIX Silikonski strukturni završni malter PREMIUM
■ RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT
■ RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije
■ RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u
 RÖFIX PE 429 SILOSAN

 

oznake:   rofixfasada

Slični članci

JUB sa ponosnom 145-godišnjom tradicijom... Enterijer Eksterijer | 02.12.2020
  JUB spada u najbolja internacionalna slovenačka preduzeća i jedan je od vodećih proizvođača boja i maltera u jugoistočnoj Evropi. Društvo JUB
Jednostavna sanacija u nekoliko koraka... Eksterijer Enterijer Arhitektura | 16.05.2016
  Kako sanirati podnožje objekta koje je u kontaktu s tlom, a ne upija vodu, jedno je od pitanja jednostavne sanacije.    PODNOŽJE
VIDEO: RÖFIX CalceClima® Fino 720 BiH... Enterijer | 09.05.2016
Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze

0.035718