prijava / registracija

Sika Ceram Sistemi za polaganje keramičkih i kamenih obloga

objavljeno: 12. Oct. 2017. | kategorija: Arhitektura Enterijer Eksterijer

Za kvalitetne i dugovječne završne obloge neophodno je imati, ne samo pravu kvalitetu ljepila za pločice i mase za fugiranje, nego i puni sistem i ugradnju sistema koji uključuje pravilnu pripremu površine, hidroizolaciju i radne reške, u skladu s potrebama pojedinog projekta. 

Sika sa svojom dugom poviješću i iskustvom s više od 100 godina u gradnji, posebno u hidroizolacijama, kao i sa specijaliziranim malterima i brtvilima, pruža cjelovita rješenja za popločavanje na svim vrstama površina, u skladu sa specifičnim zahtjevima.
Sika sistemi polaganja pločica omogućuju keramičarima postizanje profesionalnih rezultata brzo i ekonomično.

POLAGANJE KERAMIKE U VLAŽNIM PROSTORIJAMA

Za vlažne prostorije kao što su kupatila i kuhinje, Sika može da ponudi kompletan sistem: Hidroizolacioni cementni malter (jednokomponentni sa ili bez ojačanja vlaknima i dvokomponentni u zavisnosti od uslova) ili hidroizolacioni premaz na akrilnoj bazi; cementno ljepilo za keramiku (više vrsta u zavisnosti od podloge, obloge i uslova eksploatacije); masu za fugiranje na bazi cementa (visokofleksibilna, otporna na mehaničke uticaje i habanje, laka za obradu i čišćenje, sprječava razvoj bakterija, buđi i gljivica, sa tehnologijom za konstatnost boje) ili masu za fugiranje na bazi epoksida (dvokomponentna, vodonepropusna, velike hemijske i mehaničke otpornosti); i finalno zaokruživanje sistema zaptivnim sredstvima (silikonima) visokih performansi sa antifungicidnim dejstvom.

 

POLAGANJE KERAMIKE NA NOVIM BALKONIMA

Polaganje keramike na novim balkonima zahtjeva pažljiv izbor materijala i izvođača sa iskustvom, kako bi se preduprijedili problemi kao što su neravna površina, neadekvatno odvođenje vode i hidroizolacija - naročito na spojnicama i oko prodora i otvora; dodatni zahtjev se odnosi na velike temperaturne oscilacije i termičko širenje i skupljanje.
Sika sistem se sastoji od fleksibilne cementne hidroizolacije sa modifikovanim polimerima. Dalje se koristi cementno ljepilo za polaganje keramike i upotrebu na natkrivenim ili potpuno otvorenim balkonima koje  je fleksibilno, ima visok sadržaj polimera, što mu omogućava
da apsorbuje temperaturne šokove usljed brze promjene temperature. Cementna masa za fugiranje iz Sika sistema namjenjena je za upotrebu u vanjskim prostorima obzirom da je fleksibilna, sa malim modulom elastičnosti, dobrom otpornošću na fizičke i hemijske uticaje. Ove se osobine mogu dodatno poboljšati upotrebom specijalnih dodataka na bazi latexa. Jednokomponentni, visokofleksiblini zaptivač na bazi poliuretana se koristi za finalno zaptivanje svih spojnica.

RENOVIRANJE POSTOJEĆIH BALKONA

Prolazak vode preko površina koje su izložene atmosferskim uticajima, kao što su balkoni i terase najčešći je razlog ubrzanog propadanja zgrada. Sika može da ponudi sistemska rješenja za reparaciju ovih površina brzo i sa prihvatljivim ulaganjima bez uklanjanja postojećih završnih slojeva.
Nakon uklanjanja svih nevezanih i slabih dijelova ili obloga, temeljnog čišćenja površine, Sika kompletan sistem sadrži: tiksotropni reparacioni malter; hidroizolacioni sloj koji se izvodi fleksibilnom, trajnom, polimermodifikovanom hidroizolacijom na bazi cementa; ljepilo za pločice na cementnoj bazi također je neophodno kako bi se odgovorilo na ekstremne atmosferske uticaje, fleksibilno, sa visokim sadržajem polimera, kako bi se odgovorilo na skupljanja i širenja usljed varijacija u temperaturi; završna cementna masa za fugiranje iz Sika sistema namijenjena je za upotrebu u spoljašnjim prostorima obzirom da je fleksibilna, sa malim modulom elastičnosti, dobrom otpornošću na fizičke i hemijske uticaje. Ove se osobine mogu dodatno poboljšati upotrebom specijalnih dodataka na bazi latexa. Jednokomponentni, visokofleksiblini zaptivač na bazi poliuretana se koristi za finalno zaptivanje svih spojnica.

POLAGANJE KERAMIKE U BAZENIMA

Ugrađivanje keramičkih obloga u bazenima smatra se vrlo zahtjevnim. Obzirom da Sika ima višegodišnju ekspertizu i iskustvo u ovoj oblasti, može da ponudi odgovarajući sistem. Prvo se podloga izravnava i niveliše odgovarajućim reparaturnim malterom. Sljedeći sloj se izvodi dvokomponentnom polimer-modifikovanom, tiksotropnom hidroizolacijom na bazi cementa u dva sloja, koja omogućava dugotrajnu vodonepropusnost.
Obloge se lijepe fleksibilnim ljepilom na bazi cementa i to u bijeloj boji pomješano sa lateks dodatkom za polaganje mozaik pločica na mrežici ili fleksibilnim sivim ljepilom za polaganje ostalih vrsta obloga.
Na ovaj način omogućava se otpornost na izloženost termičkim šokovima kao i dugotrajnom izlaganju alkalnoj sredini. Finalno, za fugovanje se koristi fleksibilna cementna masa sa dodatkom latexa kako bi se dodatno poboljšale njene osobine kao što su otponost na habanje, mehaničke i hemijske uticaje. Dodatno, fugiranje se može izvesti vokomponentnom epoksidnom masom koja ima najvišu klasu otpornosti na habanje kao i otpornost na fizičke i hemijske uticaje. Sistem podrazumjeva najkvalitetnija sredstva za zaptivanje koja su fleksibilna i hemijski otporna.
 

SISTEMI LIJEPLJENJA KERAMIKE ZA FASADNE OBLOGE

Penetracija vode preko površina izloženih atmosferskim uticajima kao što su terase, balkoni i fasade jedan je od najčešćih razloga degradacije zgrada. Kompanija Sika ima sistemska rješenja koja omogućavaju reparaciju i poboljšanje ovakvih površina. Postavljanje obloga na fasade je zahtjevan posao. Za oblaganje fasada kamenom ili keramičkim oblogama, Sika je razvila ljepila i fug mase koji su adekvatni za primjenu u područjima koja su izložena čestim temperaturnim šokovima i različitim lineranim širenjima i skupljanjima materijala na fasadama. Cementna ljepila za ovakvu namjenu treba da imaju izraženu fleksibilnost i visoku mehaničku otpornost; koristi se i masa za fugiranje pomješana sa specijalnim lateks dodatkom koji dodatno povećava njene performanse. Finalno, spojnice i spojevi se estetski zaptivaju odgovarajućim zaptivačima na bazi silikona i poliuretana.

 

POLAGANJE PRIRODNOG KAMENA, MERMERA I GRANITA

Sika može da ponudi kompletan sistem za polaganje mermera, granita i drugih vrsta prirodnog kamena koji nije osjetljiv na vlagu. Slojevi za izravnavanje izrađuju se upotrebom hidrauličkog veziva koje može da omogući njihovu visoku pritisnu i zateznu čvrstoću, istovremeno sa brzim očvršćavanjem i minimalnim skupljanjem. Ovako se omogućava polaganje obloga već nakon 24-48 sati od završetka izravnavajućeg sloja. Polaganje obloga vrši se novom generacijom fleksibilnih ljepila na cementnoj bazi, sa visokim sadržajem polimera. Cementna masa za fugiranje iz Sika sistema namjenjena je za upotrebu u spoljašnjim prostorima obzirom da je fleksibilna, sa malim modulom elastičnosti, dobrom otpornošću na fizičke i hemijske uticaje. Ove se osobine mogu dodatno poboljšati upotrebom specijalnih dodataka na bazi latexa. Jednokomponentni, visokofleksiblini zaptivač na bazi poliuretana se koristi za finalno zaptivanje svih spojnica.

 

 

 

SikaCeram-101 je pripremljena praškasta mješavina, na cementnoj osnovi, sa
sadržajem polimera, odabranih silikonskih / kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Klase C1 prema EN 12004.
Koristi se za lijepljenje keramičkih pločica na vertikalnim i horizontalnim unutrašnjim površinama. Vrlo dobra prionjivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, cigla ...)

Ljepilo je dostupno u pakovanjima od 25 kg po kataloškoj VPC od 0,37 KM/kg.


oznake:   sikakeramikaljepila

Slični članci

Sika rješenja za ugradnju prozora... Arhitektura Eksterijer | 04.12.2017
Zbog sve strožih ekoloških zakona, kao i stalno rastućih cijena energenata, izolacija građevine postaje sve više ključni element održivog građenja.
Bazeni za plivanje... Arhitektura Enterijer Eksterijer | 24.08.2017
Bazeni za plivanje su često dio većeg rekreativnog centra ili hotelskog kompleksa koji vas uvodi u apsolutno drugačiji i spokojniji
Sika sistem - izrada bazena vodonepropusnim betono... Arhitektura Eksterijer | 13.06.2017
  Dvije osnovne opcije za izvedbu otvorenih bazena za plivanje, bazeni ukopani u tlo ili bazeni iznad razine tla.   Glavne značajke ukopanih

0.061282